Styrelse

Styrelsens sammansättning 2024

Ordförande Lena Andersson 0733-241342

Sekreterare Lena Wilhelmsson                         0705-899260

Kassör Yvonne Andersson                                0768-281535          

Övriga styrelseledamöter

Roger Nilsson, 0768-655030, Birgitta Kronvall 0709-327548

Agneta Persson 0738-417147, Lennart Karlsson 0736-503850

Ninna Pålsson 0706-660015, Lisbeth Lund 0760-927511

Lena Wiklander 0702-343081

Lotterikommitté

Sammankallande Bertil Wilhelmsson 070-2688161

Valberedningen

Sammankallande Anna-Stina Ripa 070-5203383

Bertil Lindgren

samt Roger Nilsson adj. från styrelsen

Revisorer

Leif Wilhelmsson, Kjell Olsson

Styrelsens sammansättning 2022

                                                 Mobil.nr

Ordförande Ann-Marie Olsson                         0707-414111

Sekreterare Lena Wilhelmsson                         0705-899260

Kassör Kjell Olsson                                           0768-665040

Vise ordförande Lisbeth Lund 0760- 927511

Övriga styrelse ledamöter

Roger Nilsson, 0768-655030, Birgitta Kronvall 0709-327548

Agneta Persson 0738-417147, Lennart Karlsson 0736-503850

Ninna Pålsson 0706-660015, Charlotte Larsson 0701-414644

Lotteri kommitté

Sammankallande Bertil Wilhelmsson

Valberedningen

Sammankallande Liselotte Holmquist

Lena Andersson samt Roger Nilsson adjungerande

Revisor

Leif Wilhelmsson,  Marie-Louise Larsson

Styrelse 2021        

Styrelse ordinarie                                                 Mobil.nr

Ordförande Ann-Marie Olsson                         0707414111

Sekreterare Lena Wilhelmsson                         0705899260

Kassör Kjell Olsson                                              0768665040

Vise ordförande  Roger Nilsson                         0768655030

Ledamot Birgitta Kronvall                                 0709327548

Suppleant

Lisbeth Lund                                                      0760927511

Agneta Persson                                                   0738417147

Lotteri kommittè

Ordförande Bertil Wilhelmsson

Valberedningen

Sammankallande Liselotte Holmquist

Lena Andersson

Revisor

Leif Wilhelmsson

Marie-Louise Larsson

Styrelse 2020

Styrelse ordinarie                                    Mobil.nr
Ordförande Ann-Marie Olsson           0707 414111
Sekreterare Lena Wilhelmsson          0705 899260
Kassör Kjell Olsson                                 0768 665040
Vise ordf. Bengt Sonesson                     0702 058402
Vise kassör Birgitta Kronvall               0709 327548
Roger Nilsson                                            0768 655030
Suppleant
Vise kassör Lisbeth Lund                       0760 927511
Agneta Persson                                          0738417147
Lotteri kommitté
Ordförande Bertil Wilhelmsson

Valberedningen

Sammankallande Heinz Frohm
Lena Anderson
Revisor
Leif Wilhelmsson
Marie-Louise Larsson
 
 

Lämna ett svar