Referat från årsmötet 4 februari

Lördagen 4 februari var det dags för årsmöte på Grönadal. I år valde vi att ha årsmötet i anslutning till lördagsdansen. Det var 19 föreningsmedlemmar som anslöt sig till mötet. Dagordningen följdes. Styrelsen redogjorde: för det gångna verksamhetsåret, kassören redogjorde för räkenskaper och budget, revisorn läste upp revisionsberättelsen, allt blev godkänt. Eftersom Kjell hade valt att lämna kassörsuppdraget efter 10 år och Marie-Louise valt lämna revisor jobbet efter 13 år. Presenterade valberedningen en ny kassör Yvonne och en ny revisor Kjell. V.g.se namnen i menylista under styrelse. Det var ett möte med bra dialog med mötesdeltagarna och god stämning. Innan mötet avslutades avtackades kassör revisor och valberedningens sammankallande Lise-Lott. Innan mötet avslutades hälsades ny kassör och revisor välkomna. Mötet avslutades. Virvelvinden bjöd mötesdeltagarna på City Gross bricka med många läckerheter och potatisgratäng Ett stort tack och visat intresse till er som medverkade i årsmötet. Tack för ordet./Ann-Marie, ordförande

Leave a Reply