Vi har haft årsmöte den 26 maj

Digitalt telefonmöte hölls 26 maj  kl 19:00. Samtliga som hade löst medlemskap för 2021(77 personer) fick kallelse, årshandlingar och digital telefonmöte instruktion  tillsent via mail 3 veckor före mötet. 20 personer deltog i mötet.                                   Tack för för den digitala tekniken finns

Hälsningar från styrelsen

 

Leave a Reply