Årsmöte Måndag 27 jan- 2020

Hej

Måndagen  27/1  hade Virvelvindens dansförening  årsmöte på Grönsdal i Vallåkra.  Tidigare har det alltid årsmöte varit i anslutning till en lördagsdans. Det var 26 föreningsmedlemmar som anslöt sig till mötet. Dagordningen följdes. Styrelsen redogjorde: för det gångna verksamhetsåret, kassören redogjorde för räkenskaper och budget, revisorn läste upp revisionsberättelsen. Valberedningen presenterad  förslag till styrelse och funktionärer.  En ny suppleant blev invald. För övrigt kom styrelse, valberdning, revisor, bestå av samma konstitution som tidigare. (Vg se i menyn  styrelse)Lotterikommittén fick en ny medlem. Det var ett möte med bra dialog med mötesdeltagarna och god stämning. Virvelvinden fick två fina  malmljusstakar med GFRs logga. Det var en gåva från en äldre herre som var aktiv i Vallåkta gammaldansförening på 60-talet.  Orförande tackar för visat intresse och avslutade mötet   Virvelvinden bjöd mötesdeltagarna  på kaffe och smörgstårta.

Tack för ordet./AnnMarie

Leave a Reply